I DISSE CORONA TIDER

Etter kunngjøring fra regjeringen blir det rideleir til sommeren.
Vi ønsker å gjennomføre rideleiren etter gjeldene regler. Vi kommer med mer info når det nærmer seg.
Skulle det likevel oppstå noe som gjør at vi må avlyse, vil dere få restbeløpet tilbakebetalt.
Ses til sommeren.
mvh Helle og Trond